Zákazník: nepřihlášen | přihlásit se | nový zákazník

Reklamace

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete reklamované zboží zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Zboží je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla se zbožím dodána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa kupujícího, kontakt, označení výrobku, číslo faktury či daňového dokladu, na základě kterého bylo zboží zakoupeno a popis závady. Po přijetí zásilky bude zboží předáno reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.


Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

 

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem prodávajícího.