Zákazník: nepřihlášen | přihlásit se | nový zákazník

Odpovědnost za vady zboží

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat celistvost a stav zásilky. V případě viditelného poškození obalu zboží (promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, porušena balící páska), takovou zásilku nepřevzít a sepsat s pracovníkem přepravní služby protokol o poškození. Prodávající, po obdržení oznámení o nepřevzetí z důvodu poškození, neprodleně dodá zboží nové.


Převzetím zboží, tj. podpisem přepravního listu, přechází odpovědnost za poškození zboží na kupujícího a nebude možnost zboží následně reklamovat z důvodu poškození při přepravě. Z tohoto důvodu, než kupující převezme zboží od přepravce, je potřeba řádně zkontrolovat nepoškozenost přepravního obalu. V případě nepřevzetí zboží z důvodu jeho poškození nebudou kupujícímu účtovány žádné náklady. Ostatní vady zboží jsou řešeny v rámci záruky.