Zákazník: nepřihlášen | přihlásit se | nový zákazník

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky:
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy Dubina CZ s.r.o. (dále jen prodávající), jakož i při zásilkovém prodeji objednaném osobně, telefonicky, faxem, poštou, e-mailem. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).


Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři či jiným prokazatelným způsobem.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, mailem)
- v internetovém obchodě (www.idubina.cz)