Zákazník: nepřihlášen | přihlásit se | nový zákazník

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).


Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívající ve hře nebo loterii.

 

Podmínky vrácení peněz:

 • zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje a transportu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní
 • kupující musí dodat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na adresu prodávajícího
 • přiložit k zásilce daňový doklad zaslaný společně se zbožím, popř. jeho kopii
 • zboží je třeba zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty (doporučeně neznamená na dobírku, takovéto zboží nebude převzato a vrátí se zpět kupujícímu)

 

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na bankovní účet kupujícího nebo jiným dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)